Birlik Müdürü

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Birlik Müdürü Abdulmelik ÖTEGEN Özgeçmişi

Abdulmelik ÖTEGEN Özgeçmişi

İlkokulu Kayseri(Develi)'de, orta öğrenimini Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ile Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini; Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde (Yönetim Bilimleri-Master) yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde; Harita Teknisyenliği, Kadastro Fen Memurluğu, Tapu Sicil Müdür Yardımcılığı, İmar ve İskan Bakanlığı Belediye Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde Harita Teknisyenliği, Fen Kontrol Memurluğu ve Emekli Sandığı ortaklığı olan Emek İnşaat A. Ş. Bünyesinde Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım faaliyetlerini yürüten BUGSAŞ (Başkent Ulaşım A.Ş.) Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde iken Konya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığına atandı.