Birlik Başkanı

Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Birlik Başkanı Uğur İbrahim ALTAY

Uğur İbrahim ALTAY Özgeçmişi