Teşkilat Yapısı

Başkanlık Divanı

Birlik Başkanı Uğur İbrahim ALTAY

Birlik Encümeni

Birlik Müdürü