ÜYE BELEDİYELERİMİZE DUYURU

2020 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapılıyor.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. Maddesi ve Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, Birliğimizin 2020 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı Mayıs Ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. 26.03.2020 tarih ve 8752 sayılı genelgesi ile Haziran ayı içerisinde yapılabilecektir.

Bu nedenle; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği'nin 2020 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemle 16.06.2020 Salı günü saat 16:00'da Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cd. Karatay/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 19.06.2020 Cuma günü saat 16.00'da Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cd. Karatay/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda yapılacaktır.

Toplantıya Birliğimiz üyesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımını bekler, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

GÜNDEM :

  1. Açılış Yoklama
  2. 2019 Yılı Faliyet Raporunun Görüşülmesi
  3. 2019 Yılı Harcamalarının İbrası
  4. Encümen Üyelerinin Seçilmesi
  5. Temenniler ve Kapanış

TOPLANTI ADRESİ :

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Çimenlik Aslanlıkışla Cd. 42030
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu
Karatay / KONYA