ÜYE BELEDİYELERİMİZE DUYURU

2020 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, Birliğimizin 2020 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı Kasım Ayı içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin 2020 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısının 09.11.2020 Pazartesi günü saat 15:30’da aşağıdaki gündemle Mevlânâ Kültür Merkezi Salonunda yapılmasını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 13.11.2020 Cuma günü saat 16:30’ da aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıya Birliğimiz üyesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımını bekler, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

GÜNDEM :

  1. Açılış Yoklama
  2. Boşalan Encümen Üyeliğinin Seçimi
  3. Üyelik Başvurularının Görüşülmesi
  4. 2021 Mali Yılı Birlik Tahminî Bütçesinin Görüşülmesi
  5. 2021 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi
  6. Temenniler ve Kapanış

TOPLANTI ADRESİ :

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Çimenlik Aslanlıkışla Cd. 42030
Mevlana Kültür Merkezi Salonu
Karatay / KONYA