ÜYE BELEDİYELERİMİZE DUYURU

2021 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, Birliğimizin 2021 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı Kasım Ayı içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin 2021 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısının 08.11.2021 Pazartesi günü saat 16:30’da aşağıdaki gündemle Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonunda yapılmasını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 12.11.2021 Cuma günü saat 16:30’ da aynı yerde yapılacaktır.

Toplantıya Birliğimiz üyesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımını bekler, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

GÜNDEM :

  1. Açılış Yoklama
  2. 2022 Mali Yılı Birlik Tahminî Bütçesinin Görüşülmesi
  3. 2022 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi
  4. Temenniler ve Kapanış

TOPLANTI ADRESİ :

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonu