ÜYE BELEDİYELERİMİZE DUYURU

2022 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, Birliğimizin 2021 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısının yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin 2022 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı aşağıdaki gündemle 13.05.2022 Cuma günü saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonunda (İstanbul Yolu üzeri) yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yine aynı gündemle 18.05.2022 Çarşamba günü saat 16.00’da aynı adreste yapılacaktır.

Toplantıya Birliğimiz üyesi Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımını bekler, bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

Abdullah BARAN
Genel Sekreter

GÜNDEM :

  1. Açılış Yoklama
  2. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
  3. 2021 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
  4. Encümen Üyelerinin Seçimi
  5. Temenniler ve Kapanış

TOPLANTI ADRESİ :

Konya Büyükşehir Belediyesi,
Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni Meclis Salonu