ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI KARARI

Birlik Tüzüğümüzün 14. maddesi gereğince 4 adet Encümen Üyesi seçimi için teklif edilen Birlik Meclis Üyeleri arasından yapılan gizli oylama sonucunda Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği’nin Encümen Üyeleri, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Ertekin ile Çubuk Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Metin oldu.