ÜYE BELEDİYELERİMİZE DUYURU

2017 Yılı Kasım Ayı Birlik Meclisi Toplantısı yapılıyor.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 10. maddesi gereğince, Birliğimizin 2017 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı Kasım Ayı içerisinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle; Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin 2017 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı 10.11.2017 Cuma günü saat 16.00’da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İstanbul Yolu üzeri) Yeni Meclis Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 13.11.2017 Pazartesi günü yine aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM :

  1. 2018 Mali Yılı Birlik Bütçesinin Görüşülmesi,
  2. 2018 Yılı Çalışma Programının Görüşülmesi,
  3. Üyelik Taleplerinin Görüşülmesi,
  4. Dilek ve Temenniler,
  5. Kapanış.